ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

Seaoil Energy Limited ประเทศเบอร์มิวด้า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 ได้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 49.99 % ของบริษัท Pan Orient Energy (Siam) Limited ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิสัมปทานสำรวจและผลิตน้ำมันแหล่ง L53 ในเขตจังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี

Pan Orient Energy (Siam) Limited ได้ทำการสำรวจและผลิตน้ำมันดิบจากแหล่ง L53 และจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ ตั้งแต่ปี 2553 บริษัทยังคงดำเนินการพัฒนาพื้นที่การผลิต และผลิตน้ำมันดิบ อย่างต่อเนื่อง