ธุรกิจบริการจัดหาอาหารวัตถุดิบและให้บริการอื่นๆ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบและให้บริการอื่นๆ แก่ที่พักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ทั้งในทะเลและบนบก โดยปัจจุบันให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในธุรกิจ สำรวจ และผลิตน้ำมันเป็นหลักทั้งบนบกและแท่นขุดเจาะในทะเล

การบริการของเรามุ่งเน้นที่คุณภาพสินค้า การตรงต่อเวลา และการให้บริการระดับมืออาชีพตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม