Energy For Sustainable Development

Energy For Sustainable Development

Energy For Sustainable Development

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ ซีออยล์

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเล เช่น เรือขนส่งสินค้า เรือบรรทุกน้ำมัน เรือประมง และเรือห้องเย็น

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการผลิต จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ สินค้าและบริการ ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน

ปี 2563 รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการคิดเป็นจำนวน 5,274.97 ล้านบาท

ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั้งในภายในประเทศ และต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

3.12 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.02
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.64
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มกราคม 2565 12:29

ธุรกิจของ ซีออยล์