พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ธุรกิจบริการจัดหาอาหารวัตถุดิบและให้บริการอื่นๆ
พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ธุรกิจสำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม
SEAOIL
4.26 บาท
-0.02 (-0.47%)
เกี่ยวกับ ซีออยล์

การให้บริการ

ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

ความกระตือรือร้น

ทำงานอย่างมืออาชีพ

ความซื่อสัตย์

การเรียนรู้

ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันหล่อลื่น

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) "SEAOIL" ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นมานานกว่า 20 ปี โดยผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจน้ำมันมาอย่างยาวนาน มีกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า เรือขนส่งน้ำมัน เรือบริการแท่นขุดเจาะ เรือรบ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งทั้งบนบกและทางทะเล

ธุรกิจบริการจัดหาอาหารวัตถุดิบ
และให้บริการอื่นๆ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบและให้บริการอื่นๆ แก่ที่พักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ทั้งในทะเลและบนบก โดยปัจจุบันให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในธุรกิจ สำรวจ และผลิตน้ำมันเป็นหลักทั้งบนบกและแท่นขุดเจาะในทะเล

ธุรกิจสำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม

Seaoil Energy Limited ประเทศเบอร์มิวด้า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 ได้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 49.99 % ของบริษัท Pan Orient Energy (Siam) Limited ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิสัมปทานสำรวจและผลิตน้ำมันแหล่ง L53 ในเขตจังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี

The Production &
Sale of Solvent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur

มุมนักลงทุนสัมพันธ์
  • SEAOIL
  • 4.26
  • -0.02 (-0.47%)
  • 739,841
  • 3,152,028
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
กิจกรรมล่าสุด
บริษัทจดทะเบียนผู้ลงทน ไตรมาส 1/2565
15 มิถุนายน 2565
เวลา 10:15 - 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
กิจกรรมล่าสุด
บริษัทจดทะเบียนผู้ลงทน ไตรมาส 1/2565
15 มิถุนายน 2565
เวลา 10:15 - 11:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
ข่าวสารล่าสุด
พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
วันลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ
กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการกิจการร่วมลงทุน POES
กิจกรรม CSR สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรม CSR ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
Test : Disclosure to Filing the Minutes of 2021 Annual General Meeting of Shareholders and published of the 2021 Annual General Meeting of Shareholder on the Company’s website
บริษัทในเครือ