Energy For Sustainable Development

Energy For Sustainable Development

Energy For Sustainable Development

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ ซีออยล์

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเล เช่น เรือขนส่งสินค้า เรือบรรทุกน้ำมัน เรือประมง และเรือห้องเย็น

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการผลิต จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ สินค้าและบริการ ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน

ไตรมาส 3 ปี 2563 รายได้จากการขายสินค้าแะการให้บริการคิดเป็นจำนวน 1,313.87 ล้านบาท

ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั้งในภายในประเทศ และต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

3.06 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.02
เปลี่ยนแปลง (%)
0.66
ปรับปรุงเมื่อ: 20 เมษายน 2564 16:37

ราคาน้ำมัน

ธุรกิจของ ซีออยล์