Energy For Sustainable Development

Energy For Sustainable Development

Energy For Sustainable Development

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ ซีออยล์

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเล เช่น เรือขนส่งสินค้า เรือบรรทุกน้ำมัน เรือประมง และเรือห้องเย็น

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการผลิต จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ สินค้าและบริการ ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน

ปี 2562 รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการคิดเป็นจำนวน 6,473.06 ล้านบาท

ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั้งในภายในประเทศ และต่างประเทศ

ราคาหลักทรัพย์

2.24 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.04
เปลี่ยนแปลง (%)
-1.75
ปรับปรุงเมื่อ: 29 ตุลาคม 2563 16:36

ราคาน้ำมัน

ธุรกิจของ ซีออยล์