สำนักงานใหญ่

88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ดูใน GOOGLE MAPS
(662) 398-9582
Sales & Marketing

098-974-2938 ชญาน์วัต
083-965-7773 วรกร
084-780-6513 อวัตถา
086-362-5335 นิสภัทร์

Finance and Accounting

02-398-9850

HR

089-204-1336

IR

02-398-9850 ต่อ 673

แบบฟอร์มการติดต่อ

โปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตอบกลับของเรา
(ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด)