Home ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร: (662) 398-9850-1 โทรสาร: (662) 398-9582

www.seaoilthailand.com

Sales & Marketing

098-974-2938 ชญาน์วัต
083-965-7773 วรกร
084-780-6513 อวัตถา
086-362-5335 นิสภัทร์

Finance and Accounting

062-453-2879

HR

089-204-1336

IR

098-961-6192โปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตอบกลับของเรา
(ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด)