กิจกรรม CSR สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทนทลินได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ และโรงเรียนคลองสำโรง วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

Share :