กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการกิจการร่วมลงทุน POES

คณะเยี่ยมชมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) และสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (TIIP) เข้าเยี่ยมชมโครงการกิจการร่วมลงทุนบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณแหล่งขุดเจาะ ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

Share :