พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

“พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

Share :